– Det har vært en dreining fra å skulle beskytte barndommens uskyld, til å skulle eksponere barn for det som er vanskelig, sier Kjersti Lersbryggen Mørk.