I forrige måned godkjente Europaparlamentet­ en rapport som staker ut en mulig vei for regulering av kunstig intelligens. Det kan bli robottilsyn, forsikringsordninger og etiske retningslinjer.