Tre år etter at han forlot sin tro, er boka klar. Etter en strid av gammeltestamentlige dimensjoner, tyvlåner Eskil Skjeldal (43) tittelpoenget fra Jakobs-kampen: Eg slepper deg utan at du velsignar meg. Skjeldal forteller hvordan han kom til tro, om den tunge veien ut og om lettelsen etterpå.