Kultur

Thomas Arentzen har tatt doktorgrad på Maria-fremstillinger 1500 år tilbake i tid, særlig sett i lys av salmedikteren Romanos Melodens beskrivelser av Gudsmoderen fra 500-tallets Konstantinopel. Her finnes det ingen tander og stakkarslig Maria.

– Salmene gir en frodig fremstilling av en kraftfull kvinne med makt og evne til å formidle Guds ord. Hun fremstår med guddommelig kraft fra sin sønn, og er en naturlig og viktig del av den store frelsesgjerningen. Dagens Maria er en svekket skikkelse – som fremstilles som mye mindre frodig enn det Romanos beskriver som kraftfull og vakker – og med mye større autoritet enn vi gir henne i dag, sier Arentzen.

426216_NP.jpeg.jpg
Postdoktor Thomas Arentzen, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo, har skrevet doktorgrad om Marias betydning i oldkirken.
Vis

– I vår Maria-forståelse er hun den myke og omsorgsfulle, med det varme fanget – og en morsfigur som bare venter på å lage kjøttkaker for å glede barna når de kommer hjem. Romanos beskriver en helt annen og mer kompleks karakter gjennom sine dramatiserte og poetiske fortellinger, sier han.