Thomas Arentzen har tatt doktorgrad på Maria-fremstillinger 1500 år tilbake i tid, særlig sett i lys av salmedikteren Romanos Melodens beskrivelser av Gudsmoderen fra 500-tallets Konstantinopel. Her finnes det ingen tander og stakkarslig Maria.