Jubileet sammenfaller med markeringen av at det er 250 år siden Beethovens fødsel, noe som vil sette preg på vårens festival, som har menneskerettigheter som tema.