Musikk

Fra juni koster det penger å strømme gudstjenester

Tonos koronaunntak opphører om få dager. Nå vil KA og Norges Kristne Råd forhandle en bedre avtale for å strømme rettighetsbelagt musikk.

De siste månedene har stadig flere menigheter begynt med strømming av gudstjenester.

Men å bruke rettighetsbelagt musikk koster vanligvis penger. På grunn av den spesielle situasjonen som oppsto med koronaviruset, besluttet Tono likevel å gjøre det gratis å strømme ikke-kommersielle arrangement.

Nå er gratisperioden over, ifølge KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, som viser til en epost der Tono skriver at dispensasjon til vederlagsfri strømming gjelder til og med 31. mai.

Ny avtale

Denne uken ba KA og Norges Kristne Råd Tonos forhandlingsdirektør om et møte med tanke på å fremforhandle en ny og bedre avtale.

I dag har Den norske kirke del i statens rammeavtale med Tono. Den omfatter det ordinære gudstjenestelivet. Men overføringer av gudstjenester via digitale kanaler er ikke omfattet av avtalen. Dette betyr at gudstjenester på nettet (strømming) må avtales per gang, og kommer i tillegg til denne rammeavtalen.

Kommunikasjonsdirektør i KA, Trygve Jordheim, håper på en avtale som betyr bedre vilkår og mindre byråkrati:

– Det gjelder også Tono, som vil kunne bruke mindre tid på kontroll og sannsynligvis også få inn større summer dersom vi kan bli enige om forenkling, sier han.

KA viser til at gudstjenestestrømming tidligere var lite utbredt. Dette er nå radikalt endret:

– Selv om samfunnet nå åpnes forsiktig, blant annet med mulighet til å gjennomføre gudstjenester med inntil 50 deltakere, tror og håper vi at mange menigheter vil fortsette med strømming, sier Jordheim.

Etterlyser fleksibilitet

Nærbø menighet i Stavanger bispedømme hadde allerede god erfaring med strømming. Og da koronasituasjonen førte til at kirkene ble stengt, etterlyste de en mer tidsriktig avtale.

– Dette er gledelig, sier Torgeir Hauge, som har ansvar for sendingene fra Nærbø.

– Jeg håper de lander en avtale med mer fleksibilitet enn dagens avtale gir, og da tenker jeg primært på det at produksjonene kan bli liggende tilgjengelig på nett også i etterkant. Det ville også vært fint hvis strømmingen ble en del av hovedavtalen som allerede gjelder for gudstjenester og kristne møter.

Hauge var en av de som var tidlig ute med å løfte frem utfordringene med strømming:

– Jeg må si at jeg synes det var overraskende raust av Tono. Da situasjonen oppsto, kastet vi en ball, og det var godt at Tono tok den. Vi var tydelige på at vi trenger en bedre avtale. Dagens avtaler virker lite «ferdigtygget» med tanke på den sammensattheten som ligger i et moderne mediebilde.

Som et studio

Ulike menigheter har valgt ulike modeller når det gjelder å gi et kristent tilbud på nett. Mens noen kjører kortere andakter og orgelmeditasjoner, gjennomfører Nærbø menighet hele gudstjenester med alle liturgiske ledd, salmer og preken. De bruker flere kameraer, og Hauge sier det har vært en spennende tid.

– Vi har egentlig overtatt hele kirkebygget som et stort studio, sier han, men forteller at formen på gudstjenesten har vært uendret.

– Vi har ikke kuttet i de vanlige leddene, og har erfart at dette blir satt pris på. Men vi tekster salmer og liturgi, slik at folk i stuene kan delta, og ikke bare være passive tilskuere. Når det er sagt skulle vi gjerne likt å vite mer om hvor mange som synger med på salmene. Men det vi merker er at seertallet holder seg jevnt gjennom hele gudstjenesten. Det virker som at mange setter seg ned for å se hele.

LES OGSÅ:

– Nå fyller kirka fotballstadioner, skriver Tomm Kristiansen

Tretten ganger flere besøkte kirka på nett

Strømmetipsene som samler familien

KA åpner for ny Tono-avtale

---

Strømming

  • I forbindelse med koronoutbruddet har mange kirker tatt i bruk digitale kanaler.
  • Når man strømmer musikk av nyere dato, kreves det en avtale som ivaretar rettighetene til komponister og tekstforfattere.
  • Kirken omfattes av statens rammeavtale med Tono, men denne gjelder ikke for strømming.

---

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Musikk