Musikk

– Den politiske motviljen er uforståelig

Etter å ha sett hvor raskt vi kan handle i krisetider, har Marthe Valle blitt enda mer frustrert over norske myndigheters «politiske motvilje» i møte med Moria-barna.

– «Flyktningkrisen» er ikke et begrep jeg bruker, for det impliserer at det var en krise som rammet oss. Men det var aldri vår krise, sier Marthe Valle, artist og sykepleier.

Hun har vært solidaritetsarbeider siden 2007. Hun har blant annet vært i Moria-leiren på Lesvos en rekke ganger, og observert hvordan forholdene stadig har forverret seg. Hun er opprørt og sint, og var med blant dem som startet oppropet «Evakuer barna fra Moria nå!».

– For meg er den politiske motviljen i Norge uforståelig.

Dro til Libanon og Tyrkia for å møte syriske musikere

Da Marthe Valle ankom flyktningleiren på den greske øya i januar i fjor, hadde ting forandret seg betraktelig siden sist hun var der. Harstadværingen synes forholdene var blitt dramatisk verre i løpet av halvannet år, og skrev flere kronikker. Det har alltid vært viktig for Valle å informere så mye som mulig om forholdene når hun har kommet tilbake på norsk jord, slik at «ingen skal kunne si at vi ikke visste».

Noen måneder senere kom Valle i kontakt med Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted (KKV), som lenge hadde hatt lyst til å «gjøre noe musikalsk på flyktningsituasjonen i Europa».

– Erik hadde ideen klart for seg: Han ville lage et solidaritetsprosjekt i all hovedsak utført av syriske musikere som selv var drevet på flukt.

Valle likte ideen godt. Sammen med initiativtaker Hillestad og komponist og venn Manar Alhashemi – selv syrisk flyktning, nå bosatt i Os utenfor Bergen – dro hun til Libanon og Tyrkia for å møte syriske musikere. Det ble etter hvert en besetning som fant tonen, bestående av norske og syriske sangere og musikere.

En del av artistene bak plateprosjektet Every Child is a Prophet, et musikalsk solidaritetsprosjekt om flyktningsituasjonen i Europa.
En del av artistene bak plateprosjektet Every Child is a Prophet, et musikalsk solidaritetsprosjekt om flyktningsituasjonen i Europa.

Slik ble «Every Child is a Prophet» til, et av mange kunstneriske bidrag tilknyttet flyktningsituasjonen i Europa generelt og forholdene på Moria-leiren spesielt

Selv om Marthe Valle har vært en sentral del av plateprosjektet, er dette først og fremst en utgivelse som har syriske kunstnere som avsendere.

– Vi må ha akutt handling og politiske løsninger

Timingen kunne vel knapt være bedre. Debatten om hvordan Norge og resten av Europa skal respondere på den kritiske situasjonen i Moria-leiren, tilspisser seg. Albumet ble sluppet 24. april, samme dag som Sveits – som tredje land – offentliggjorde at de ville hente ut barn derfra. Nå har enda syv land sluttet seg til listen over land som har vedtatt å ta imot enslige mindreårige asylsøkere fra øya.

Norge avventer stadig en felleseuropeisk løsning.

– Ti europeiske land har skjønt det, så spørsmålet er hvem Norge vil være? Jeg føler at vi må si ifra med alle verktøyene vi har.

– Hvorfor skal akkurat Moria-barna prioriteres? Finnes det ikke andre som har mer behov for hjelp?

– Det er mange som henviser til andre flyktningleirer og sier at det er mange steder det er like ille. «Vi kan ikke hjelpe alle», liksom. Men det har jeg aldri sagt, og det er heller ikke poenget. Poenget er at disse er i Europa, innenfor Schengen.

– Det finnes dem som mener vi må prioritere langsiktige løsninger. Kan ikke det være mer stabilt?

– Vi må ha begge deler. Det har vi sagt hele tiden. Dersom pandemien sprer seg til leiren, der 1.500 enslige mindreårige er uten beskyttelse, vil det være en humanitær katastrofe. Vi må ha akutt handling og langsiktige løsninger.

To tanker i hodet på én gang

Valle var blant initiativtakerne bak oppropet «Evakuer barna fra Moria nå!», som ble overlevert regjeringen med over 46.000 signaturer i starten av april, og som siden har fortsatt å engasjere. Mange kommuner har sluttet seg til oppropet og sagt seg villige til å ta imot flyktninger.

– Noe av det mest rørende med engasjementet er at det har eksplodert etter at korona kom til Norge. Vi klarer å ha to tanker i hodet på én gang, og blir ikke så forgapt i vår egen krise at vi ikke klarer å tenke at andre kommer til å bli rammet hardere. Det er de mest sårbare som må betale høyest pris, sier hun.

I likhet med med-initiativtaker Katrin Glatz Brubakk, mener Valle at den siste tidens engasjement har vist at folket og de folkevalgte ikke er enige.

– I det siste har vi sett hvor raskt vi klarer å handle når vi står i vår egen krise. Så jeg tror ikke det er ressurser det står på, men politisk vilje.

Kjemper imot dehumanisering

Selv om situasjonen på Lesvos opptar mye av den engasjerte harstadværingens bevissthet, kan hun kjenne seg igjen i det mange føler på om i møte med nyhetshjulets mørke alvor: nummenhet.

– Av og til føles det som det er så mye vondt at jeg ikke klarer å forholde meg til det. Jeg tror nyheter, tall og statistikk kan være vanskelig å ta innover seg for mange, sier Valle.

Derfor håper hun at musikk, som hun har holdt på med i 17 år, kan få frem et budskap på mer effektivt vis. Hun tror spesielt et prosjekt som dette kan ha en egen kraft.

Det er den syriske poeten Adnan Alaodas dikt om flyktningenes tilværelse «midt mellom et Midtøsten i oppløsning og et Europa uten vilje til å ta ansvar» som danner det tekstlige grunnlaget for den ferske plateutgivelsen.

I all prat om flyktninger, mener den plateaktuelle artisten at vi ofte glemmer at det er snakk om mennesker.

– Det er viktig at de som selv har måttet forlate hjemlandet sitt, får fortelle historiene. Hva gjør det med et menneske? Vi trenger det perspektivet.

Valle mener flyktninger blir fratatt sin identitet, hvilket er noe av det som opptar henne mest. At deres historier blir fortalt av andre.

Eller ikke fortalt i det hele tatt.

– Uavhengig av hvem man er og hva man har gjort, blir man «en flyktning». Og det er det. En av tingene jeg kjemper mest imot er den dehumaniseringen som gradvis får større og større plass.

Derfor synes hun noe av det sterkeste med prosjektet er samarbeidet med kunstnere som selv er drevet på flukt. Hun tror dehumanisering kan motvirkes ved å gi rom til andre perspektiver, ved å lytte til andre stemmer.

LES OGSÅ:

---

Every Child is a Prophet

  • Plateprosjekt initiert og produsert av Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted.
  • Album er laget av norske Marthe Valle, samt de syriske musikerne Hussain Hajj, Haneen Ayoub, Manar Alhashemi, Wissam Jamoud og Hozan Osman.
  • Teksten er skrevet av den syriske poeten Adnan Alaoda, og omhandler flyktningenes tilværelse «midt mellom et Midtøsten i oppløsning og et Europa uten vilje til å ta ansvar».

---

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Musikk