Kultur

Henrik Holm setter søkelys på Furtwänglers musikkformidling i sin doktorgrad Musikkens Logos. Et hermeneutisk forsøk over Wihelm Furtwänglers interpretasjonskunst.

Holm går inn i Wilhelm Furtwänglers enorme spenninger mellom ønsket om å formidle
stor musikk, og det faktum at han havnet i en posisjon der han måtte inngå kompromisser med naziregimet. Han valgte å fortsette som sjefsdirigent for Berlin-filharmonien, mens mange av hans kolleger forlot sine posisjoner under Hitler. Han var aldri medlem av nazipartiet, og stod opp for jødiske musikere. Han fremførte Mendelssohns symfonier, tross forbudet mot å fremføre den jødiske og «entartete» musikken. Men mange anklaget ham for en vel pragmatisk og opportunistisk holdning. I kraft av sine sentrale posisjoner i kulturlivet representerte han Hitler-regimet og dirigerte under Wagner-
festspillene i Bayreuth, noe nazistene brukte som et viktig propaganda-verktøy.

Avnazifisert

Etter 2. verdenskrig fikk han forbud mot å dirigere, men ble tatt inn i varmen igjen i 1947, etter at en avnazifiseringsdomstol godtok ham. Han fikk også støtte fra jødiske komponister og musikere som Paul Hindemith og Yehudi Menuhin, som gikk god for ham.