Henrik Holm setter søkelys på Furtwänglers musikkformidling i sin doktorgrad Musikkens Logos. Et hermeneutisk forsøk over Wihelm Furtwänglers interpretasjonskunst.