Den regnes som britenes nasjonale musikerkirke, St. Sepulchre-without-Newgate. Beliggende i sentrum av London, er dette en av byens mest yndede lokaler for kormusikk og klassisk musikk.