– Kolonitida hadde eit levande og stilblandande musikkliv som vi framleis finn spor av i musikken vi høyrer på i dag, seier Laila Finvik Pettersen.