Museene sitter på enorme kulturhistoriske verdier, både materielle og immaterielle – de har sterk definisjonsmakt om hva som er vår felles historie. Og med makt følger ansvar.