Kultur

Museene sitter på enorme kulturhistoriske verdier, både materielle og immaterielle – de har sterk definisjonsmakt om hva som er vår felles historie. Og med makt følger ansvar.

– Museene må bruke makten sin, men de har et nøytralitetsideal som kan stenge for helheten, sier Åshild Andrea Brekke som har tatt doktorgrad på norske museers samfunnsrolle.

– Når noe gis en sentral plass i et museum, tillegges det stor sannhetskraft. På samme måte har museene makt til å utelate stemmer og historier. Men ubehaget oppstår ofte når man skal formidle det marginaliserte og tabubelagte, eller når man skal åpne for aktiv medvirkning og samskaping fra publikum, sier hun.

Frykten for de alternative historiene slår inn når vi skal fortelle om hvordan vi har behandlet våre fem nasjonale minoriteter, og når krigshistorien også skal inkludere frontkjempere og NS-folk.