Fem år etter poeten Yahya Hassans inntreden i dansk offentlighet, leverer danskkurdiske Sara Omar et nytt heftig bidrag til debatten om æreskultur, kvinneundertrykkelse og parallellsamfunn. Omar kaller sin romandebut, Dødevaskeren, for en kampskrift som skal kaste lys over mørke avkroker av samfunnet hun har bakgrunn fra.