Langt flere guttekarakterer enn jentekarakterer og et stereotypisk kjønnsrollemønster. Det er funnene i en studie av de 100 mest populære bildebøkene for britiske barn i 2017. Undersøkelsen, utført av The Observer, viser at gutter er hovedkarakterer mer enn dobbelt så ofte som jenter.