Med mål om å nå ut til nye lesere har Gloria forlag gitt ut Kransen i oppdatert versjon. Her er omslaget «en slags Game of Thrones-pastisj», som redaktøren selv kaller det, med en kort beskrivelse signert en amerikansk skribent: «Sigrid Undset er den nye Ferrante». Når du så gyver løs på boken, er språket normert og noe modernisert for å gjøre avstanden kortere mellom vår tids språk og Undsets originale språkføring.