– Minoritetskulturer blir ofte sett på som noe statisk. Ofte omtaler vi både jøder og ­muslimer som om de tilhørte ensartede grupper. Vi tar det for gitt at det er et rikt mangfold i vår egen befolkningsgruppe, sier seniorforsker Cora Alexa Døving ved Holocaust-senteret.