Kultur

Haanes mener tallene viser at Menighetsfakultetet fyller oppgaven med å formidle forskning. Formidling er da også et krav til å få finansiert forskningen. Han er tilfreds med å kunne opprettholde høy produksjon av publikasjoner som gir uttelling.

– I tillegg mener jeg våre akademisk ansatte deltar i betydelig grad i det offentlige ordskiftet. Det er noe vi bruker mye tid og krefter på. Antall bidrag i en rekke landsdekkende medier har økt atskillig mer enn antallet forskningsbidrag som teller i tellekantsystemet, sier Haanes.

Helt uenig

Geir Otto Holmås sier at han står langt friere utenfor de akademiske rammene.