Mens koronaen raste gjennom Bergamos gater, røk Camus Pesten opp på topplass blant solgte bøker i Italia, det samme i Frankrike. Her hos oss la Bokvennen forlag – som i et slags forsyn – en ny, norsk og god oversettelse av romanen på bordet, allerede en bestselger, her også. Så hva er det? Har Pesten noe å fortelle oss som vi ikke vet? Er ikke det gamle gammelt og det nye nytt – spiser en ny pest seg annerledes fram enn de mange foregående? Den som leser Camus skjønner at pest er pest til alle tider, den er en løpeild av ondskap som fortærer det den fortærer. Vi reagerer likt, til forveksling likt når den er der. Vi lukker, vi stenger, vi isolerer og setter i karantene. Pesten går foran og lammer, deretter kommer håpløsheten – og så oppgivelsen. Dette og mer har pestene til felles. Men for Camus er det noe som er enda mer synlig – under en pest henter menneskene fram den styrken de har og er klokke sikre på at det hjelper.