For fem år siden bestemte ­stiftelsen Signo seg for at 120 årsjubileet ikke skulle feires med festskrift, men gi ­anledning til å få et forskerblikk på sin ­praksis. De åpnet 13 hyllemeter med ­arkiver, og beboere, tjenestemottakere, pårørende og ledere stilte opp for å bli intervjuet av en gruppe på ni forskere ledet av Inger Marie Lid. Nå foreligger resultatet i form av boka Diakoni og velferdsstat der Signo får kritikk som svir.