– Med utgangpunkt i de massive inngrep i Guds frie natur som slike planer legger opp til, ønsker også Hemne menighetsråd å engasjere seg og uttale seg om de framlagte planer, heter det i uttalelsen som ble vedtatt 2. mai.