I dag ble det innført, kravet som gjør at det maksimalt kan være 50 mennesker i en kirke. For innendørsarrangementer med mellom 50 og 200 publikummere, stilles det krav om fastmonterte seter. Etter noe forvirring om hva kirkebenker skulle regnes som, slo Helse- og omsorgsdepartementet det fast: Kirkebenker er ikke fastmonterte seter.