Onkel Skrue i ferd med å lage seg en salat av mynter og sedler. I stedet for salt og pepper, har han bøsser med gullstøv og sølvpulver i små bøsser ved siden av seg. Men gir Carl Barks maleri fra 1979 mening lenger? Har barna som vokser opp i dag, noen gang holdt en pengeseddel i hånda?