Hva skjer når to ytterpunkter møtes? Dragningen mellom lys og mørke, det synlige og det usynlige, det faste og det flyktige har vært med Anish Kapoor siden han slo igjennom tidlig på 1980-tallet. Dobbeltheten ved alt vi omgir oss med, slutter aldri å fascinere den nå verdensberømte, britiske kunstneren.