Kultur

Det seier Gudleiv Bø. Han er ­professor emeritus i nordisk ­litteratur, og har no skrive bok om Arne Garborgs (1851–1924) kristendom. Ho ber tittelen ­Jesus frå Jæren, og her granskar Bø ein av dei gløymde tekstane til Garborg: I 1906 skreiv nemleg forfattaren den teologiske ­avhandlinga Jesus Messias.

– Argumenta hans verkar rett nok å vere historiske, men konklusjonane hans er forbløffande aktuelle, og parallelle med Marcus Borg sine, seier Bø.

Han viser til den liberale teologen og forfattaren som har vore i søkjelyset det siste året. Borgs bok Gjenoppdag kristendommen vart i fjor omsett til norsk. Her gyv amerikanaren laus på det han kallar ein «himmel-og-helvete-kristendom».

Jesu liv