Da Göteborg slo Oslo med å være først med å gjøre teater av hele Bibelen, var Niklas Rådström den som dramatiserte teksten. I går delte han sine erfaringer på Kirkerådets kulturkonferanse i Oslo og fortalte om sitt levende forhold til de bibelske fortellingene. Rådström begynte med å fortelle at han har vokst opp i en sekulær familie i et av verdens mest sekulære land. Utmeldt av kirken var han likevel nysgjerrig på de bibelske tekstene.