Den gamle stavkirka som har ­huset søsterklokkene går ­uvisse tider i møte i romanen som er en fortelling om gammel tid som brytes mot nye ideer. Lars ­Mytting vil gjerne si noe om gamle kirkers betydning.