Første festival i 2017 ga mersmak. Andre utgave av Norsk salmefestival starter i dag med Marthe Valle med band i Bodø domkirke. Festivalens mål er å undersøke tone og tekst ved å prøve ut salmene i nye sammenhenger.