Dette fremgår av en doktorgrad Ann Kristin Gresaker nylig disputerte for ved Universitetet i Oslo.