I rapporten «Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?» frå 2015 har Redd Barna snakka med norske barn om korleis det er å vekse opp i ein familie med lite pengar. Erfaringane som går igjen, er at det er lett å hamne utanfor fordi ein ikkje har råd til å bli med på fritidsaktivitetar og klasseturar, eller fordi ein ikkje går i dei riktige kleda. Mange strever også med å halde tritt på skulen; dei får kanskje korkje leksehjelp eller arbeidsro heime. Og ikkje alle barn får i seg næringsrik mat så dei kan konsentrere seg om skulearbeidet.