Med sin diktning preger Jon Fosse ikke bare samtalen om tro, men også språket som brukes like inn på prekestolen. Påvirkningskraften skriver seg fra lenge før Fosse gikk inn i Den katolske kirke.