– Stort sett er det stinn brakke i kafé Henrik, forteller Vegar Sandholt, som er initiativtaker til allsangkveldene på Eidsvoll.