Egil Hovland (1924–2013) representerer en «fantastisk blanding av folkelighet og virkelig avansert tonespråk».