70 prosent av alle barn ser videoer på Youtube ukentlig. Noen barn vil kjenne igjen Silje Sirnes Winje fra den tiden hun var ansatt i NRK Super. I fjor valgte hun å følge med barna over til Youtube.