«Tid», «Folk», «Identitet», «Grenser». Sist ut var Festspillene i Bergen med «Tro og tvil» som årets tema. Men slike temaord for kulturfestivalene har ikke vært der siden tidenes morgen. Tvert imot er det et ganske nytt fenomen, skal vi tro kunsthistorikere.