Fra kommers til kunst: Fortellingen om Talk Talk en av de mest fascinerende i musikkhistorien.