Hvor mange ganger jeg har hørt de seks ordene « ... men Luther var ikke imot musikk». ­Nemlig, han var for musikk, mer enn de fleste. Vi tror at siden ­Luther skrelte av kirkens «flesk», så var han også imot ordet ­«frodig». Misforståelsen skyldes nok at­ ­«reformasjonsbrødrene» ­Zwingli og Calvins bleke ­alvor smittet over på Luthers ­omdømme. ­Kanskje «noen» ville det slik.