Galileo Galilei (1564-1642) ­lærte oss å stole på egne øyne, og ikke blindt følge kirkens dekreter. Martin Luther (1483-1546), ­lærte folk å tro på Bibelens ord og forakte paven som selveste antikrist. Mens Galileo ble tvunget til å trekke tilbake sin «vranglære», fikk paven aldri has på Luther.