9. mars har Erik Poppes film om massakren på Utøya premiere. Særlig for berørte kan den være en sterk påminner om vonde opplevelser og erfaringer. Snart har alle berørte som ønsker det hatt anledning til å se filmen på lukkete visninger som har vært arrangert en rekke steder i landet. Filmen er ennå ikke ferdig, og det har vært viktig for filmprodusenten at alle berørte har hatt anledning til å se filmen.