Det var i 2009 lovsangkongen Myntevik frivillig abdiserte. Han opplevde sjangeren og miljøet for smalt, og for lite tolerante.