I 1963 ble det bråk da arkitekt Geir Grung var klar for å flytte inn i sitt nybygde glasshus på Jongskollen utenfor Sandvika i Bærum. Ikke bare var det selve motsetningen til det norske husbankhuset. Det var også bygget helt uten kontakt med forskriftene. For arkitekten kan det hele ha vært et reklamestunt. Og skal du bo i glasshus, er det en fordel å ville stå utstilt.