Gunilla Thorgren medlem i Grupp 8, som dreiv politisk kvinnekamp i Sverige på 1970-talet, og har vore brennande opptatt av kvinnesak omtrent heile livet. Bibelen hadde ho aldri lese. Men då ho først gjorde det, byrja ho å skjøne kor spiren til alle ujamheitene mellom kjønna låg – ikkje nødvendigvis i sjølve teksten, men i fortolking og utval.