«Dersom det var mulig å bli fri fra negative følelser ved farefritt å implementere en elektrode – uten å svekke intelligens eller vårt kritiske sinn – ville jeg ha vært den første pasienten». Gjetter du hvem som sa det? Dalai Lama!