Lovisa Mienna Sjöberg leder i dag programmet når den nye bibeloversettelsen lanseres i Kautokeino. Hun forteller også om bibelbruk i hverdagen. I den sammenheng har hun lest alt som er skrevet gjennom tidene i de to samiske avisene Nuorttanaste (Øststjernen) og Waren Sardne (Nyheter fra fjellet) på jakt etter spor av bibellesning. Og hun finner mye. Nuorttanaste
er den eldste samiske avisen og den gis fortsatt ut. Allerede i første nummer finner hun et leserinnlegg der innsenderen siterer både Gamle og Nye testamente. Avisen var startet av Frikirken og «kjelkepresten» Gustav Lund var første redaktør. Derfor var avisen dominert av kristent innhold, men hadde også allmenne nyheter og utenriksstoff.