Martin Luther lever fortsatt, selv om det er mange år siden det viktigste folkelige kontaktpunktet med reformatoren, hans katekismeforklaringer, er gått ut av almen bruk. Jubileumsfeiringen har likevel ikke hatt så stort omfang i Norge. Reformasjonen kom verken nedenfra eller innenfra her til lands. Den kom fra kongens København, da reformasjonsbevegelsens egen prins Christian endelig kom til makten og ble konge femten år etter at han som ung prins begeistret hadde opplevd Martin Luthers modige forsvarstale under riksdagen i Worms 1521.