– Dette går rett inn i hva alle lærere for øyeblikket diskuterer: Hvordan få plass til flere gode ting? Og hva må da ut? sier Tommy Moum, som underviser på Horten VGS, og i hverdagen opplever at det må prioriteres hardt for å rekke over stoffet innenfor tilmålt timeantall: