Leif Solberg var organist i Lillehammer kirke fra 1938 til 1982. Han var en sterk drivkraft i det musikalske livet i byen, gjennom sitt virke som musikklærer ved Lillehammer gymnas og som dirigent for flere kor. Han drev også utstrakt konsertvirksomhet.