Folk fortjener at teologene prøver å gi dem svar på hva som skjer etter døden, mener Åste Dokka, som nyliug ble teologisk doktor på en avhandling om hvordan vi vil være i oppstandelsen.