Israelske teatre har lenge vært pålagt å spille i jødiske bosetninger, også de på okkupert 
område. Hittil har det vært 
praksis at skuespillere som av ideologiske grunner ikke ønsker å opptre på Vestbredden, blir 
erstattet av andre. Nå stikker imidlertid den nye, israelske kulturministeren Miri Regev, 
kjepper i hjulene for ordningen.