Kunst vil være godt synlig under sommerens Areopagosfestival. I tillegg til daglig kunstperformance, bys det på utstillinger og samtaler med kunstnerne ledet av kurator Alfred Vaagsvold. 
Oslo-menigheten Sub Church inviterer til Så 2018 der Kari Ann Lending skal ha utstilling. I omtalen heter det at hennes kunst kan gi impulser som igangsetter forandring.