Kultur

De pleier å bli sittende lenge, ­redaktørene for Kirke og kultur. Da teologen og høyremannen Inge Lønning ga seg etter 38 år, fikk han spørsmålet «Du gir deg tidlig?». En av forgjengerne, biskop Eivind Berggrav, hadde nemlig sittet i 50 år.

Hvor lenge Anne Veiteberg blir, tør hun ikke svare på. Men hun er allerede historisk, som første kvinnelige redaktør i det anerkjente tidsskriftet som neste år fyller 125 år. Veiteberg er også den første nynorskbrukeren:

– Jeg er opptatt av å videreføre en stolt tradisjon, en profil som er kulturåpen, tverrfaglig og teologisk liberal, sier Veiteberg, som er utdannet idéhistoriker, og inntil i fjor var forlagssjef i Verbum.

Kløften