Herborg Kråkevik bærer med seg manus og kostymer, og takker varmt for dagen til flere av de involverte, før vi går forbi sminke­bordet bak scenen på Oslo Nye Teater. Prøvene på forestillingen Sommeren uten menn er akkurat over. Hun henter kaffe fra automaten og knekker opp en Troika. Det er noe som ligner ku-skinn på puffene i den lille stua bak scenen. Fra høyttaleren takkes det for dagen og innkalles til ny gjennomgang neste morgen.